Đỗ Đông Kiệt

Chuyên viên

Chuyên Môn: Dân sự, doanh nghiệp, lao động …

Ngoại ngữ: Tiếng Anh.

Thành Viên:

Trình độ học vấn: Cử nhân Luật.

Các luật sư khác